Прийом до 1го класу

  інформація про прийом до першого класу

  Зарахування учнів до спеціального загальноосвітнього навчального закладу та їх відрахування

  23. Комплектування закладу учнями здійснюється управлінням освіти Шосткинської міської ради.

  Направлення дітей до закладу здійснюється за бажання батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновків обстеження ІРЦ.

  За закладом територія обслуговування не закріплена.

  24. Відповідно до пункту 6 розділу І Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України

  від 01 серпня

  2018 року № 831, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

  16 серпня 2018 року за № 945/32397 (далі - Порядок зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого
  закладу освіти)
  Зарахування до спеціального ЗО здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини
  або її законних представників чи повнолітньої особи,
  поданої особисто, та доданих до заяви документів.

  25. Документи, необхідні для зарахування дитини до закладу, подаються особисто батьками або особами, що їх замінюють.

  28. До 1-го класу закладу за висновками ІРЦ зараховуються діти з 6(7) років, які здобули дошкільну освіту.

  29. При зарахуванні дітей до закладу допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.

  За наявності  достатньої  кількості  учнів,  відповідної матеріально-технічної  бази  та  кадрового забезпечення спеціальна школа може  мати  спеціальні  класи  (групи)  для дітей інших нозологій.      20.3. Для дітей з помірною розумовою відсталістю у спеціальній школі можуть відкриватися окремі класи.

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2024 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"