Матеріально-технічне забезпечення

  • Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
   Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, а також спортивного, актового, бібліотеки, медичного, їдальні та буфету, кімнати психологічного розвантаження тощо.
  • Майно, закріплене за закладом, належить йому на правах оперативного управління та не може бути вилученим у закладу, якщо інше не передбачено законодавством.
  • Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету централізованою бухгалтерією управління освіти на основі кошторису.
   Кошти закладу зберігаються на рахунку управління освіти в управлінні державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису, який затверджується начальником управління Шосткинської міської ради.
   Облік і використання коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  • Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України , Законів України "Про освіту" , "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.
  • Джерелами фінансування закладу є: кошти міського бюджету для закладу у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти; благодійні внески юридичних та фізичних осіб; інші джерела, не заборонені законодавством.
  • Штатний розпис закладу встановлюється управлінням освіти Шосткинської міської ради на підставі Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх навчальних шкіл (шкіл-інтернатів), затверджених Міністерством освіти і науки України.
  • Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію управління освіти Шосткинської міської ради.
  •  Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за погодженням з управлінням освіти Шосткинської міської ради.
  • Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2024 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"